Farukon kan

Home Aikido Akce Galerie Kontakty

AIKIDO

Etiketa v DOJO


Co je to DOJO?

DOJO je tréninková místnost, kde se cvičí bojové umění, nebo bojový sport. Každý návštěvník by měl dodržovat určitou etiketu, která je zavedená v principech daného bojového umění.


Vstup na tatami a trénink:

-Po vstupu na tatami se cvičenec ukloní (rei) čelem k hlavní stěně (shomen), zdi.

-Na tréninky se snažíme chodit včas. Pokud přijdeme v dostatečném předstihu před  samotným tréninkem, je vhodné se rozcvičit a protáhnout, dle vlastních potřeb

-Pokud žák přijde pozdě na trénink, provede standardní úklonu (rei) jako v prvním  bodě a poté si sedne (do seiza) na kraj tatami. Vyčká než si ho Sensei (učitel),  nebo ten, kdo vede hodinu všimne a vyzve ho, aby se přidal do tréninku.

-Samotný trénink začíná nástupem, kde se žáci seřadí do jedné či více řad proti  hlavní stěně (shomen) a spolu se senseiem ukloní shomenu a poté navzájem žáci a  učitel.

-Žák se snaží co nejméně při tréninku diskutovat, je tu od toho aby se učil a ne  diskutoval. Pokud má cvičenec nějaký problém, obrátí se na osobu, které vede  trénink.

-Samovolně a bez dovolení neopouštíme tatami.

 -V neposlední řadě je důležitá hygiena. Špinavé nohy a ruce jsou nepřípustné.  Ostříhané nehty na nohách a rukách chrání nejen vás ale také spolucvičence před  krvavými šrámy.

-Vždy dbejte na bezpečnost svého spolubojovníka a také na bezpečnost ostatních  lidí, kteří cvičí kolem vás. Buďme ohleduplní!

-Pokud jsi nemocný nebo máš jakékoliv jiné zdravotní potíže, nikdy necvič ohrožuješ  zbytečně sám sebe i spolucvičence.